Xem tất cả 4 kết quả

Giảm giá!

Xe tải Daisaki - máy Nhật

XE BEN CỬU LONG 2.45T-DAISAKI

417,000,000 406,000,000
Giảm giá!

Xe tải Daisaki - máy Nhật

XE TẢI DAISAKI 2T49 THÙNG 3M2

375,000,000 336,000,000
Giảm giá!

Xe tải Daisaki - máy Nhật

XE THÙNG 2.5T DAISAKI-THÙNG 3M58

367,000,000 365,000,000
Giảm giá!

Xe tải Daisaki - máy Nhật

XE THÙNG 2.5T DAISAKI-THÙNG 4M2

341,000,000 37,000,000